Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med børnesyn, medbestemmelse og relationer. Vi har fokus på, at alle børn skal inkluderes i legefællesskaber.

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

ARBEJDSLØRDAG – SÅ SAMLES VI IGEN!

Lørdag d. 7. maj mødes vi 90 børn & forældre i børnehaven for med sved på panden og fingersnilde at forbedre og forfine vore rammer ude og inde. 

Derudover er der 16 forældre som hjælper os med diverse opgaver andre dage, ligesom nogen af forældrene hjælper til på friskolen, hvor de også har børn.

Vi glæder os!

 
AKTIVITETSPLAN: MAJ

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com