Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med børnesyn, medbestemmelse og relationer. Vi har stor fokus på, at alle børn skal inkluderes i legefællesskaber.

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

Genåbning

Vi har tilbudt pasnig til samtlige børn, siden onsdag d. 15. april med en reduceret åbningstid de første halvanden uge. Herefter har vi åbnet for pasning de resterende timer af vores åbningstid, for børn af de forældre som har arbejdsmæssigt brug for det. Idrætsforeningen har stillet et 84 m2 stort telt til vores rådighed, som er base for de ældste børn. Et forældrepar har opstillet et 18 m2 stort Tippi til en gruppe børn, og resten af børnehaven er forbeholdt de yngste børn. Legepladsen er fysisk opdelt, ligesom toiletter og håndvaske er fordelt mellem børnene.

Vi har ansat ekstra pædagogmedhjælpere, hvilket betyder, at børnene er opdelte i 5-6 børns grupper, og har øget timetallet for vores praktiske hjælper, som vasker legetøjet 2 x dagligt, samt afspritter håndtag.

Børnene virker til at stortrives med deres tilbagekomst; forældre og personale det samme! 

 

Aktivitetskalender: SEPTEMBER

 

.

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com