Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med selvkontrol, robusthed, "pyt-udtrykket" og principperne bag "fri for mobberi"

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

AFFALDSINDSAMLING

21 børnehavebørn, 15 børn fra Friskolens børnehaveklasse, 8 børn fra Børne & Familiehuset samt 12 dagplejebørn har samarbejdet omkring at indsamle  24,2 kg. affald i Lemming og Nissets gader, og på landevejene omkring byerne!

En årlig tradition for børnehaven og børnehaveklassen at medvirke i landsindsamlingen af affald igennem Danmarks Naturfredningsforening.

I år udvidet til et samarbejde for samtlige dagtilbud i Lemming.

 

 

 Aktivitetskalender: JUNI

 

.

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | mail@boernehavenilemming.dk