Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med børnesyn, medbestemmelse og relationer. Vi har fokus på, at alle børn skal inkluderes i legefællesskaber.

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

VI ER I GANG MED AT BYGGE – FOR AT FÅ MERE PLADS TIL BØRNENE!

Håndværkerne er i fuld sving; vægge kommer op at stå, taget er færdigt, og inden jul står vi med en udbygning på 77 m2 i alt inkl. et cykelskur.

Forældre til børnehavebørn hjælper os med diverse, så hgverdagen fungerer så optimalt som muligt. 

Vi glæder os over udvidelsen!

 
AKTIVITETSPLAN: November

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com