Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med børnesyn, medbestemmelse og relationer. Vi har fokus på, at alle børn skal inkluderes i legefællesskaber.

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

Faglig udvikling

Vi tager løbende på relevante kurser for at buste den pædagogiske tilgang til vores arbejde. Følgende kurser er indtil videre planlagt i 2024:
 
  1. Styrkede børnefællesskaber - specialpædagogik i almene dagtilbud 
  2. Viden på tværs: Forskning af kvalitet og kvalitetsmålinger i daginstitutioner
  3. Matematisk opmærksomhed i dagtilbud
  4. Frydlege 
  5. Konference/Dansk Pædagogisk Forum: Omsorg, relationer, udviklende øjeblikke, hjælpekunst og motiverede mennesker
 
 
Aktivitetsplan: JUNI

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com