Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med børnesyn, medbestemmelse og relationer. Vi har fokus på, at alle børn skal inkluderes i legefællesskaber.

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

Sommeren er over os!

En vellykket 2 dages koloni er afholdt omkring temaet "Gamle dage" for hele børnegruppen, dog særligt aftenarrangement for de ældste. Alle (børne og voksne) fremmødte i udklædning der matchede temaet, og børnehaven var forvandlet med remedier fra det forrige århundrede. Førskolebørnene henvistes til fattiggårdens fedtemadder og en pibe tobak, børn boltrede sig i "laden" med halm, værkstedet indbød til fremstilling af gl.dags legeredskaber, harmonikaspil & sang genlød mange steder, flaghejsning og meget mere...
 
Sommerfesten står for døren med sang, leg og sommermad, ligesom afskeden med førskolebørnene venter forude, med taler på den røde løber, afskedssang & gave til det enkelte barn.
 
På varme dage, tændes der for den nyudviklede vaskehal med sprinkleren kørerende (konstrueret på arb. lørdagen). Børn afkøles, og de nye politicykler vaskes flittigt.
 
Aktivitetsplan: 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com