Velkommen til Børnehaven i Lemming

Vi er en privat børnehave, som er normeret til 40 børn. Vi har leget, lært og muntret os siden august 07.

Her får barnet mulighed for at føle værdi, udvikle sit selvværd og blive inkluderet i et fællesskab med andre.

Vi arbejder bl.a. med børnesyn, medbestemmelse og relationer. Vi har fokus på, at alle børn skal inkluderes i legefællesskaber.

Børnehaven er lokal forankret, men har ligeledes børn fra de nærliggende landsbyer og opland. Børnehaven er en del af Friskolen i Lemming, med frit skolevalg.

 

 

Sidste nyt

En sjælden mulighed er opstået – dit barn kan nu få én af 2 ledige børnehavepladser i Børnehaven i Lemming!

Hos os er børnefællesskaber og tid til fordybelse i leg & læring højprioriteret ift. et godt børneliv.
Her kender børn og personale hinanden hele vejen rundt. Dit barn kan lege i - og på tværs af øvrige grupper, da vi har indrettet os med invitation til åbenhed og hjemlig atmosfære.
Ude og inde mødes dit barn af indbydende ”rum”, der pirrer fantasien og sikrer mulighed for, at dit barn kan fordybe sig i legen med sine venner. Dit barn får også mulighed for at udforske og afprøve sig selv mentalt, socialt og fysisk.
Vi medinddrager dit barn i husets gøremål, tager dit barn med på medbestemmelse ift. legemiljøer indkøb, ideer til fælleslege, udflugtsmål, arbejdslørdagsopgaver, hvad vores årlige koloni kan omhandle osv.
Som personale brænder vi for at skabe en tryg, faglig funderende og inspirerende hverdag sammen med – og for dit barn.

 

Vi vil gerne vise børnehaven frem, men her i restriktionsperioden, bliver det uden for børnehavens åbningstid. Kontakt Hanna Lund Petersen, Leder på 3026 5156 for et aftaletidspunkt.
 
AKTIVITETSPLAN: JANUAR

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com