Praktiske oplysninger / Årsplan

Årsplan

I perioden 2018-2020 er vi igang med at omsætte, "oversætte", udføre og implementere de Styrkede Læreplaner, som Dagtilbudloven vedtog i 2018. Disse indgår i vores årsplan. Vi er/har i den periode været igang med et uddannelsesforløb, der kvalificerer os yderligere til at udøve en hverdag, særligt med et børneperspektiv for øje.

I de Styrkede læreplaner er følgende centralt, som led i, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskaber:

  • Dannelse og børneperspektiv
  • Barnesyn, Læring, Pædagogisk læringsmiljø (skal finde sted hele dagen - både i rutinerede og pædagogisk planlagte aktiviteter
  • Børn i udsatte positioner
  • Leg og børnefællesskaber
  • Forældresamarbejde
  • Samarbejde i lokalområdet
  • Dannelse og børneperspektiv

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com