Forældresamarbejde / Forældrebestyrelse / forældreråd

Forældrebestyrelse / forældreråd

Friskolens bestyrelse er øverste myndighed for børnehaven. Bestyrelsen har de økonomiske beføjelser og skal godkende børnehavens årlige budget. Der er i bestyrelsen, valgt minimum ét medlem fra forældregruppen i børnehaven. Forældre er automatisk skolekredsmedlemmer, når et barn er indskrevet i børnehaven.

Børnehaven har derudover eget forældreråd, som bliver valgt på et årligt forældremøde. Dette forældreråd, består af lederen som naturligt medlem, en medarbejderrepræsentant (disse to uden stemmeret) og 3 valgte medlemmer fra forældregruppen.

Forældrerådet har bl.a. til opgave at fremme børnehavens arbejde, at godkende regulativer, årsplan og pædagogiske læreplaner, samt at være talerør for forældregruppen.Et medlem kan vælges for en ét eller toårig periode.

 

Ved ansættelsessamtaler kan et medlem fra både børnehavens forældreråd og friskolens bestyrelse deltage. Det er afd. lederen sammen med det pædagogiske personale, der i sidste ende afgør, hvilken person der ansættes.

Når barnet til forældrerepræsentanten forlader børnehaven, ophører hvervet i forældrerådet og en suppleant indtræder i stedet.

Bestyrelsesformand: Lisbeth Lausten Bang: Tlf. 4021 776

 

Forældrerådet i børnehaven for perioden sept. 17-sept. 18:

Hanna Lund Petersen, Afd. Leder  Mail: bhv8632@gmail.com  Tlf.  3026 5156

Louise Andreassen, Pædagog

 
Medlemmer:
Louise Sommer       Tlf. 2115 3773  Sommer_louise@hotmail.com
Ann Cathrine Haarup Tlf. 2365 2506  annca_3@hotmail.com
Karina Bach Mikkelsen Tlf. 2323 3031  Karina-Bach@hotmail.com
Suppleanter:
Randi Brøker Pedersen Tlf. 2295 4071  Rapede@hotmail.com
Sanne Fisker Tlf. 2992 5390  Toscana_18@hotmail.com

 

 

 

 

Forældrebestyrelsen:

 Formand:

 Lisbeth Lausten Bang llausten@hotmail.com Tlf. 40217766

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com