Forældresamarbejde / Forældrebestyrelse / forældreråd

Forældrebestyrelse / forældreråd

Friskolens bestyrelse er øverste myndighed for børnehaven. Bestyrelsen har de økonomiske beføjelser og skal godkende børnehavens årlige budget. Der er i bestyrelsen, valgt minimum ét medlem fra forældregruppen i børnehaven. Forældre er automatisk skolekredsmedlemmer, når et barn er indskrevet i børnehaven.

Børnehaven har derudover eget forældreråd, som bliver valgt på et årligt forældremøde. Dette forældreråd, består af lederen som naturligt medlem, en medarbejderrepræsentant (disse to uden stemmeret) og 3 valgte medlemmer fra forældregruppen.

Forældrerådet har bl.a. til opgave at fremme børnehavens arbejde, at godkende regulativer, årsplan og pædagogiske læreplaner, samt at være talerør for forældregruppen.Et medlem kan vælges for en ét eller toårig periode.

 

Ved ansættelsessamtaler kan et medlem fra både børnehavens forældreråd og friskolens bestyrelse deltage. Det er afd. lederen sammen med det pædagogiske personale, der i sidste ende afgør, hvilken person der ansættes.

Når barnet til forældrerepræsentanten forlader børnehaven, ophører hvervet i forældrerådet og en suppleant indtræder i stedet.

Bestyrelsesformand: Lisbeth Lausten Bang: Tlf. 4021 776

Forældrerådet i børnehaven for perioden sept. 17-sept. 18:

Hanna Lund Petersen, Afd. Leder  (naturligt medlem uden stemmeret)

Louise Andreassen, Pædagog

Jeanette Omø Grimstrup Kjeldsen (formand)

Søren Lisager (næstformand

Sif Gjedde (referent)

 

 

Tlf. nummer på forældrerådet:

Hanna Lund Petersen: bhv8632@gmail.com    Tlf. 3026 5156

Jeanette Omø Grimstrup Kjeldsen:  2636 3353

Søren Dalsgaard Lisager: 2323 6914

Sif Gjedde:  3151 2745

 

 

 

Forældrebestyrelsen:

 Formand:

 Lisbeth Lausten Bang llausten@hotmail.com Tlf. 40217766

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com