Om os / Pædagogiske samarbejdspartnere

Pædagogiske samarbejdspartnere

Sundhedsplejerske:

Efter behov, kommer sundhedsplejerske, Dorte Bødkel Troelsen, i børnehaven. Dorte kommer med informationer fra sundhedsstyrelsen, fødevarestyrelsen samt rådgiver ved generelle problemstillinger.

Vi har tidligere haft et ”vaske hænder projekt” igangsat, som efter behov, kan gentages. Dette for at forebygge smitterisiko.

Ved epidemi er børnehaven løbende i kontakt med sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken er ligeledes opmærksom på hygiejnen i børnehaven.

PPR

Vi har et tæt samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) herunder psykolog og talepædagog.

Har et barn vanskeligheder, bliver forældre som de første inddraget. Herefter er det muligt, at få barnets forhold drøftet på et K-møde (Koordineringsmøde med psykolog, pædagogisk områdeleder, leder og pæd. fra børnehaven og evt. talepædagog).

Handlingsplan udarbejdes i børnehaven og en indstilling til PPR kan forekomme efter yderligere et K-møde. Herefter kan børnehaven søge bevilling om støtte til barnet samt evt. vejledningspædagog eller psykologrådgivning til børnehave/forældre/barn.

Indstilling til talepædagog kan foretages af børnehave eller hjem efter udfyldelse af TRAS-materiale.

Indstilling til fysioterapeut kan foretages af børnehave efter udfyldelse af TRASMO-materiale.

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com