Barnets hverdag / Barnets dagsrytme

Barnets dagsrytme

Vi finder information til børnene vigtigt, ift. dagens gøremål, gruppers opdeling, besøgende, vikardækning o.s.v.

Vi tror på, at denne form for medinddragelse bevirker, at børn bliver ansvarlige og interesserede.

På forældrenes Infotavle kan ses hvilke medarbejdere der er i i Børnehaven den pågældende dag, samt et børneperspektiv ift. hvad dele af dagen har budt. Desuden har vi en billedskærm, hvor aktuelle billeder figurerer, og løbende iudskiftes.

Den daglige forældrekontakt er en selvfølge for os. Aktuelle hændelser for det enkelte barn, meddeles mundtligt.

Se afsnittet ”Åbningstid”

Kl. 6.45-7.15: Havregrøden damper med et drys af kanelsukker. SFO- og børnehavebørn får tilbud om morgenmad i Bhv. i dette tidsrum.

Kl. 8.30-9.00: ,Samling fordelt i mælketands/rokketands-gruppen, hvor vi informerer om dagens aktiviteter, gæster m.m., synger, danser, trives, udvikles og lærer... Herefter indtages formiddagsmaden.

Vi har et tidspunkt på dagen (kl. 8.30-9), hvor vi ønsker at forældrene ´har afleveret deres barn forinden, eller kommer herefter. Dette fordi, det både er svært for barnet at blive afleveret, når øvrige børn er i gang med en samling, og idet vi som personale er optaget af samlingen, og deraf ikke kan modtage barnet på en hensigtsmæssig måde.

Kl. 9.00-11.15: Aktiviteter, emner, ture, lege m.v.Opdeling i grupper efter alder/køn/relationer/interesser. Det er op til de enkelte forældre, at vælge hvornår barnet møder, men vi henstiller til, at orientere sig i forhold til den månedlige aktivitetsplan. Forældrene vurderer, om deres barn har behov for at være hjemme en formiddag/dag. 

Kl. 11.15-12.00: Frokost (madpakker)

Kl. 12.00-13.45.: Sovetid for nogen af børnene & leg for andre. Pauseafvikling for personalet

Forberedelse af frugtmåltidet og oprydning

Kl. 13.45-14.15: Frugt

Kl. 14.15-16.00: Mindfulness,Leg, spil, samtale... (tilbud om en mad kl. 15.30)

Kl. 16.00: De sidste børn afleveres i SFOèn

(Se afsnittet ”Åbningstid”)

Vi mailer en månedlig aktivitetsplan ud, hvor forældre/børn kan forberedes på ture ud af huset, morgensang på skolen, projekter, enkelt aktiviteter m.m.

Derudover mailer vi månedligt et ”Børnehave-nyt”, hvorigennem vI pædagogisk & praktisk informerer jer i.f.t. dagligdagen i børnehaven.

 

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com