Barnets hverdag / Barnets dagsrytme

Barnets dagsrytme

Vi gør meget ud af at informere børnene (til formiddagsmad) om dagens gøremål, gruppers opdeling, besøgende, vikardækning o.s.v.

Vi tror på, at denne form for medinddragelse bevirker, at børn bliver ansvarlige og interesserede.

Dagligt meddeler vi forældrene på en tavle, hvad børnene har foretaget sig den pågældende dag, samt om der er fravær i personalegruppen/vikar.

Den daglige forældrekontakt er en selvfølge for os. Aktuelle hændelser for det enkelte barn, meddeles mundtligt.

Se afsnittet ”Åbningstid”

Kl. 6.45-7.15

Havregrøden damper med et drys af kanelsukker.

SFO- og børnehavebørn får tilbudt morgenmad i Bhv..

Kl. 8.30-9.00

Samling fordelt i mælketands/rokketands-gruppen, hvor vi informerer om dagens aktiviteter, gæster m.m.

Vi synger dagligt, udfordrer børnene, leger og fortæller; herefter indtages formiddagsmaden

Vi har et tidspunkt på dagen (kl. 8.30-9), hvor vi ønsker at forældrene ´har afleveret deres barn forinden, eller kommer herefter. Dette fordi, det både er svært for barnet at blive afleveret, når øvrige børn er i gang med en samling, og idet vi som personale er optaget af samlingen, og deraf ikke kan modtage barnet på en hensigtsmæssig måde.

Kl. 9.00-11.15

Aktiviteter, emner, ture, lege m.v.

Opdeling i grupper efter alder/køn/relationer/interesser

Det er op til de enkelte forældre, at vælge hvornår barnet møder, men vi henstiller til, at orientere sig i forhold til den månedlige aktivitetsplan. Forældrene vurderer, om deres barn har behov for at være hjemme en formiddag/dag

Kl. 11.15-12.00

Frokost (madpakker)

Kl. 12.00-13.45.

Sovetid for nogen af børnene & leg for andre. Pauseafvikling for personalet

Forberedelse af frugtmåltidet og oprydning

Kl. 13.45-14.15

Frugt

Kl. 14.15-16.00

Leg

Kl. 16.00

De sidste børn afleveres i SFOèn

(Se afsnittet ”Åbningstid”)

Vi mailer en månedlig aktivitetsplan ud, hvor forældre/børn kan forberedes på ture ud af huset, morgensang på skolen, projekter, enkelt aktiviteter m.m.

Derudover mailer vi månedligt et ”Børnehave-nyt”, hvorigennem vI pædagogisk & praktisk informerer jer i.f.t. dagligdagen i børnehaven.

 

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com