Barnets hverdag / Rend & Hop

Rend & Hop

Vi har periodevis arbejdet vi med projektet: ”Rend og hop med Oliver”. Dette henvender sig til børnehavebørn i alderen 3-6 år. Det skal være spændende og motiverende for børnene at træne deres motoriske færdigheder. ”Rend og hop med Oliver” er baseret mere på leg end udpræget øvelser. Usikre motoriske færdigheder giver giver ofte barnet negative bevægelsesoplevelser, hvilket reducerer lysten til at være aktiv. Her fremmes barnets fysiske aktivitet, kropslige læring/bevidsthed, bevægelsesglæde, sociale kompetencer og selvopfattelse. Øvelserne er en blanding af fin- og grov motoriske øvelser.
 
Vi har ligeledes tiltag som "FED fredag" med bevægelse via dans, og "Hop & Lop-Balade" i motorikrummet, ligesom vi gør brug af salen på friskolen 1 x ugnt.
Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | bhv8632@gmail.com