Praktiske oplysninger / Samarbejde med Friskole og Dagpleje

Samarbejde med Friskolen og Dagplejen

Børnehaven og Friskolen: 

Vi er på et sted hvor stort set alt lader sig gøre!

Friskole, SFO & Børnehave drives i et tæt samarbejde.

Børnehaven gør periodevis brug af salen på skolen.

Børnehaven deltager én gang månedligt i skolens morgensamling, og mødes ind imellem med personalet (friskole &børnehave) på børnehavens legeplads til en snak og en kop kaffe.

Desuden arrangerer vi til tider en samlet eftermiddagsaktivitet for børnene i SFO & børnehave.

Derudover kopierer og konkurrerer vi til skolernes motionsdag (den sidste dag før efterårsferien), drama-opvisning (hvor de ældste bh-børn inddraget som statister) samt hvad året ellers bringer…

Skolebørnene er velkomne på børnehavens legeplads i 10-frikvarteret og igen om eftermiddagen. Der kan i tilfælde af igangværende aktiviteter være dage, hvor vi helligere os selv.

Vi betragter skolebørnene som en social sidegevinst for vore børns dagligdag på stedet og oplever fordelene ved børns samvær i forskellige aldre. Dette er både gældende for søskende og resten af børnegruppen. For de børn der fortsætter i friskolen lettes overgangen fra børnehave til skole.

Rent fysisk bruger vi hinandens udearealer, vi bruger SFO'ens lokaler, når de er ude af huset m.m.

Friskolen har en bus, som vi kan benytte til ture, bare vi allierer os med en chauffør. Bussen bruger vi både alene og evt. sammen med SFOèn.

Friskolens bestyrelse er den økonomisk øverste myndighed for friskole, SFO og børnehave.

Dagplejen:

Når små bliver større…

Hos de lokale dagplejere, der videregiver børn til børnehaven, samarbejder vi omkring besøg i muligt omfang før og efter skiftet, alt efter aftale med forældre/dagplejere, ligesom dagplejen inviteres til brug af børnehaven, når de kommer forbi eller børnehaven er på ture.

Julegudstjeneste afholdes særskilt for dagpleje og børnehave i Lemming Kirke, ligesom salmesang for de mindste er et tilbud vi kobler os på.

 

 

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | mail@boernehavenilemming.dk