Om os / Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn

I børnehaven får vi årligt pædagogisk tilsyn fra Silkeborg kommune (som de kommunale daginstitutioner gør). Hos os er det pædagogisk udviklings konsulent Camilla Magnussen, der fører tilsynet.

Vi er en privat børnehave, der er forpligtet af de samme retningslinjer og love, som andre institutioner er. Børnehavens idegrundlag og børnesyn lever op til den sammenhængende Børne/Unge Politik i Silkeborg Kommune.

Som privat børnehave tilrettelægger vi selv i hvilken rækkefølge, der eks. vis arbejdes med de pædagogiske læreplaner, samt hvilke tiltag vi pædagogisk og relationelt finder aktuelle for børnegruppen fortløbende.

Marianne Lindstrøm følger med i børnehavens årsplan og hvad der pædagogisk rører sig. Hun inddrages i børn, der har særlige behov samt er vejledende i.f.t. nye lovmæssige bestemmelser.

Tilsynet foregår via anmeldte besøg, mails og telefonisk kontakt

 

 

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | mail@boernehavenilemming.dk