Forældresamarbejde / Forældrebestyrelse / forældreråd

Forældrebestyrelse / forældreråd

Friskolens bestyrelse er øverste myndighed for børnehaven. Bestyrelsen har de økonomiske beføjelser og skal godkende børnehavens årlige budget. Der er i bestyrelsen, valgt minimum ét medlem fra forældregruppen i børnehaven. Forældre er automatisk skolekredsmedlemmer, når et barn er indskrevet i børnehaven.

Børnehaven har derudover eget forældreråd, som bliver valgt på et årligt forældremøde. Dette forældreråd, består af lederen som naturligt medlem (dog uden stemmeret) og 3 valgte medlemmer fra forældregruppen.

Forældrerådet har bl.a. til opgave at fremme børnehavens arbejde, at godkende regulativer, årsplan og pædagogiske læreplaner, samt at være talerør for forældregruppen.Et medlem kan vælges for en ét eller toårig periode.

 

Ved ansættelsessamtaler kan et medlem fra både børnehavens forældreråd og friskolens bestyrelse deltage. Det er afd. lederen sammen med det pædagogiske personale, der i sidste ende afgør, hvilken person der ansættes.

Når barnet til forældrerepræsentanten forlader børnehaven, ophører hvervet i forældrerådet og en suppleant indtræder i stedet.

 

Forældrerådet i børnehaven for perioden okt. 2015- sept. 2016

Hanna Lund Petersen, Afd. Leder  (naturligt medlem uden stemmeret)

 Louisa Toft Vester (formand)

Jeanette Omø Grimstrup Kjeldsen (næstformand)

Sif Gjedde (referent)

Suppleant: Malene V. Fredborg Wyrtz/Sarah L. T. Askløf

 

Tlf. nummer på forældrerådet:

Hanna Lund Petersen: mail@boernehavenilemming.dk Tlf. 3026 5156

 Louisa Toft Vester 4081 4804

Jeanette Omø Grimstrup Kjeldsen  2636 3353

Sif Gjedde  3151 2745

 

 

Forældrebestyrelsen:

 Formand:

 Lisbeth Lausten Bang llausten@hotmail.com Tlf. 40217766

 

Børnehaven i Lemming / Hanna Lund Petersen | Lemming Bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 30265156 | mail@boernehavenilemming.dk